Bản tin công ty

Gầu ngoạm dùng cho hàng rời

Lúc 21/01/2015

 

Gầu ngoạm, thủy lực điều khiển từ xa bằng remote. Có khả năng điều khiển trên các mặt khuất 50m - 100m không ảnh huởng đến việc điều khiển gầu. Cơ cấu làm việc bình thuờng, không bị ảnh huởng.

Gàu Ngoạm thủy lực điều khiển từ xa bằng remote. Có khả năng điều khiển trên các mặt khuất 50m - 100m không ảnh huởng đến việc điều khiển gầu. Cơ cấu làm việc bình thuờng, không bị ảnh huởng.

Gầu đuợc thiết kế trên công nghệ Đức, gầu đã đuợc cải tiến và sử dụng tại Việt Nam. Đồ vật tư dễ thay tháo, không phải cung cấp từ nuớc ngoài.

  • Gầu ngoạm thủy lực điều khiển từ xa bằng sóng radio. Có khả năng điều khiển trên các mặt khuất 50m - 100m không ảnh huởng đến việc điều khiển gầu. Cơ cấu làm việc bình thuờng, không bị ảnh huởng.
  • Gầu đuợc thiết kế trên công nghệ Đức, gầu đã đuợc cải tiến và sử dụng tại Việt Nam. Đồ vật tư dễ thay tháo, không phải cung cấp từ nuớc ngoài.
  • Sự ưu việt của gầu điều khiển từ xa đuợc sử dụng trên tất cả các loại cần trục mà không phụ thuộc vào nguồn điện, có tính năng cơ động, làm việc hiệu quả.
  • So nghành công nghệ bốc xếp trong nuớc với mặt cảng hàng rời trên các cảng, vuợt trội hơn các gầu khác về tiến độ bốc rót. Nhanh hơn so với các loại gầu một trạm và gầu giật dây, có thể bốc các loai hàng rời, quặng...
  • Gầu đuợc sản xuất tại Việt Nam, có tính ưu việt. Dùng các hệ số tuần hoàn gầu và các van triệt hồi để đóng mở qua bộ xử lý điều khiển từ xa, để mở trên không bằng nửa quy trình so với các loại gầu khác. Có thể tiết kiệm về vật tư, nhân công, chi phí, giảm thiểu bằng một nửa các loại gầu khác, mà hiệu quả có thể gấp 2 đến 3 lần về năng suất bốc xếp. 

 

Bản tin khác

Hết dòng sự kiện

Danh mục

Hỗ trợ online

Quảng cáo

Thống kê

Đang truy cập:  0
Hôm nay:  44
Tháng hiện tại:  7628
Tổng lượt truy cập: {total_visit}